thân gởi Ban Quản Lý !
tôi muốn tham gia với chức năng VIP thì tôi phải làm cách nào.
nếu như trả tiền cho chức năng VIP thì tôi phải làm sao vì tôi ở Hoa Kỳ
tiền USD và Việt Nam tôi hoàn toàn không rỏ.mong Ban Quản Lý giúp đở

thân ái

langtuaoden2828@yahoo.com